Co mówi prawo na temat odpadów medycznych?

Bartek M. December 6, 2017 0
Co mówi prawo na temat odpadów medycznych?

Odpady medyczne są nieodłącznym elementem świadczenia usług zdrowotnych. Powstają wszędzie tam, gdzie wykonywane są zabiegi medyczne lub prowadzone badania laboratoryjne. Przepisy polskiego prawa ściśle precyzują, jak należy z takimi odpadami się obchodzić.

Prowadząc placówkę medyczną, gabinet medycyny estetycznej, gabinet stomatologiczny czy weterynaryjny musimy zgodnie z przepisami polskiego prawa gospodarować odpadami medycznymi. Gospodarka odpadami tego rodzaju obejmuje zarówno ich segregację, jak również magazynowanie, transportowanie oraz utylizację. W tym przypadku nic nie może być pozostawione przypadkowi. Prawo określa całą procedurę, począwszy od momentu przeprowadzania zabiegu medycznego poprzez przechowywanie odpadów w placówce, a skończywszy na ich utylizacji przez odpowiednio przygotowaną do tego firmę.

Co to jest odpad medyczny i dlaczego trzeba na niego zwracać szczególną uwagę?

Odpadem medycznym – według tekstu ustawy z 2012 roku określamy wszystko to, co powstaje w trakcie udzielania świadczeń medycznych i co ma zostać wyrzucone przez świadczeniodawcę. Mogą to być więc: ludzkie lub zwierzęce tkanki, organy, pojemniki na krew, odczynniki, narzędzia chirurgiczne, zakrwawione ubrania, jedzenie z oddziałów zakaźnych. Na odpady medyczne trzeba zwracać szczególną uwagę ze względu na ich potencjalne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia oraz życia. Ustawodawca szczegółowo określił również klasyfikację odpadów medycznych i przypisał im odpowiednie kody. Dzięki temu możliwa jest ich szybka identyfikacja, a także segregacja i utylizacja.

Segregacja – klucz do sukcesu

Zgodnie z ustawą odpady medyczne muszą być segregowane. Do tego służą specjalne worki (zwykłe lub wzmocnione), a także pojemniki z tworzywa sztucznego. Do worków można wkładać wszystkie odpady medyczne, które nie mają ostrych krawędzi mogących rozerwać worki. Przedmioty o ostrych krawędziach, np. igły umieszcza się w oznakowanych pojemnikach z tworzywa sztucznego. Worki, które są wykorzystywane do segregacji mają swoje kolory oraz przeznaczenie. W workach czerwonych umieszczamy odpady najbardziej niebezpieczne, w tym: ludzkie bądź zwierzęce tkanki i organy, pojemniki na krew, odpady zakaźne, jedzenie z oddziałów zakaźnych. Worki w kolorze żółtym są przeznaczone do przechowywania takich odpadów jak chociażby odczynniki chemiczne. W workach o innych kolorach umieszcza się pozostałe odpady medyczne.

Przechowywanie i transport

Zgodnie z przepisami odpady medyczne muszą trafić do odpowiedniego worka lub pojemnika, a następnie zamknięte i opisane. Worki i pojemniki, które dostarcza firma Emka S.A, a także zajmuje się utylizacją odpadów muszą spełniać określone wymogi dotyczące wytrzymałości. Worki nie mogą się rozrywać ani przeciekać, muszą mieć szczelne zamknięcie. Po zamknięciu worków nie można ich ponownie otwierać. Transportem opadów medycznych musi zajmować się wyspecjalizowana firma. Odpady znajdujące w workach muszą być opisane i zawierać między innymi datę zamknięcia, kod oraz miejsce powstania.

Utylizacja

Utylizacja odpadów medycznych musi być przeprowadzona zgodnie z surowymi przepisami, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Odpadów medycznych nie można wyrzucać ani mieszać. Muszą one trafić do komory spalania, gdzie zostaną poddane utylizacji metodą termiczną. Tylko taka metoda pozwoli skutecznie pozbyć się zagrożenia, które tego rodzaju odpady stwarzają. Metoda termiczna to skuteczna ochrona chociażby przed rozprzestrzenianiem się wirusów czy chorób zakaźnych.

Leave A Response »