Czym jest medycyna pracy?

Bartek M. October 29, 2015 0
Czym jest medycyna pracy?

Niezwykle ważną dziedziną w życiu wielu ludzi jest medycyna pracy. Warto, więc wyjaśnić, czym jest i jaką pełni rolę w życiu społeczeństwa oraz jednostki. Medycyna pracy zajmuje się, więc badaniem wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników. Dodatkowo w jej zadaniach znajdują się czynności związane z diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych.

Lekarze pełniący swoje obowiązki w zakresie medycyny pracy zajmują się przede wszystkim:

• wykonywaniem badań okresowych,

• wykonywaniem badań wstępnych,

• wykonywaniem badań kontrolnych pracowników

Koszt za wykonanie tychże badań, ponosi zawsze właściciel firmy, w której pracownik jest zatrudniony.

Należy zaznaczyć, że ta dziedzina wykonuje szereg różnorodnych badań o charakterze specjalistycznym. Takie badania przeznaczone są przede wszystkim dla konkretnych grup zawodowych. Mogą, więc być to kierowcy, marynarze, policjanci, czy też płetwonurkowie. Naturalnie ta dziedzina medycyny wykonuje również badania dla osób, które to ubiegają się o pozwolenie na broń. Szczególnie istotne jest to, że lekarze wykonujący swoje obowiązki w zakresie medycyny pracy powinni udzielać pracownikom wszelkich wskazówek, jak dbać o swoje zdrowie w różnych środowiskach pracy, które to mogą być mniej lub bardziej szkodliwe.

Medycyna pracy każdego dnia realizuje także zadania, którymi są:

• ograniczenie szkodliwego i negatywnego wpływu pracy na nasze zdrowie, za pośrednictwem współpracy z pracodawcom i przystosowaniem stanowisk pracy, aby spełniały wszystkie normy bezpieczeństwa.

• Udzielanie pracodawcom, a także pracownikom rad i wskazówek dotyczących ergonomii, psychologii pracy oraz fizjologii.

• Medycyna pracy sprawuje również profilaktyczną opiekę zdrowotną, a w tym celu wykonuje szereg badań, ocenia możliwości danego pracownika, a także prowadzi działalność diagnostyczną i wykonuje szczepienia ochronne.

• Istotną kwestią jest monitorowanie zdrowia pracowników, którzy zawód wykonują w grupie szczególnego ryzyka i każdego dnia narażeni są na pracę w warunkach przekraczających normy higieniczne.

• Medycyna pracy ma za zadanie również inicjowanie oraz realizację promocji zdrowia, a także różnorodnych programów prozdrowotnych.

Obecnie pojęcie medycyny pracy staje się coraz szersze, albowiem nie dotyczy ona już jedynie zdrowia zawodowego. Medycyna pracy promuje zdrowy tryb życia, a także utrzymanie najwyższego poziomu fizycznego oraz psychicznego. Dodatkowo jest ona także ukierunkowana na obniżenie w jak największym stopniu ryzyka związanego z występowaniem zagrożeń w miejscu pracy.

Artykuł powstał przy współpracy z lekarzami medycyny pracy z Warszawy

Leave A Response »