Ostry zespół wieńcowy – co to jest?

Marcin B. February 14, 2018 0
Ostry zespół wieńcowy – co to jest?

Współcześnie możemy mówić o zwiększonej ilości chorób związanych z naszym sercem. Zawały, choroby niedokrwienne serca, nadciśnienie tętnicze czy też ostry zespół wieńcowy to schorzenia, z którymi możemy zetknąć się coraz częściej. Parę słów będziemy chcieli w tym miejscu poświęcić temu ostatniemu schorzeniu. Czym jest i jakie są jego objawy oraz konsekwencje?

Choroba niedokrwienna serca, czyli wspomniane OZW to schorzenie polegające na tym, iż mamy do czynienia z upośledzeniem przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, w tętnicach wieńcowych. Ostry zespół wieńcowy nie jest chorobą, która sama w sobie może doprowadzić człowieka do śmierci, ale jest groźna z uwagi na to, że jej konsekwencją jest martwica serca lub też jego zawał. Do serca nie doprowadzana jest odpowiednia ilość tlenu, co w sposób bezpośredni sposób doprowadza do wyżej wymienionych chorób.

Co leży u podstaw OZW?

Oczywiście można by było powiedzieć, że OZW wynika z naszej diety, stresu czy też po prostu z niewłaściwego trybu życia, ale nie będzie to bezpośrednia przyczyna. U podstaw ostrych zespołów wieńcowych leży w głównej mierze miażdżyca. Ta choroba polega na odkładaniu się na ściankach tętnic blaszek miażdżycowych, które z czasem mogą się odrywać od tych ścianek i mogą powodować zatory.

Rodzaje OZW?

Mówiąc o Ostrych Zespołach Wieńcowych, nie możemy wskazywać tylko na jeden ich rodzaj. Tak naprawdę możemy wyróżnić trzy rodzaje tychże zespołów. Wskażemy zatem na niestabilną dławicę piersiową, na zawał serca bez uniesienia odcinka ST-NSTEMI oraz na zawał serca bez uniesienia odcinka ST-STEMI. Ostre Zespoły Wieńcowe mogą pojawić się u osób, które wcześniej miały już jakieś problemy wieńcowe, ale nie tylko. Mogą bowiem one wystąpić także u osób, które ze schorzeniami wieńcowymi nie miały wcześniej żadnych problemów.

Inne przyczyny zawałów serca

Nie tylko OZW może powodować wystąpienie zawału serca, ale także możemy wskazać na kilka innych schorzeń, które owo ryzyko zwiększają. Między innymi możemy w tym miejscu wskazać na:

  • przełom tarczycowy,
  • przełom nadciśnieniowy,
  • głęboka niedokrwistość,
  • sepsa,
  • zator,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • zatrucie czadem,
  • wady serca,
  • przedłużające się niedociśnienie
  • zażycie kokainy

Mówimy o bardzo poważnym schorzeniu, które w dobie współczesnej jest coraz bardziej powszechniejsze, które jest związane z naszym trybem życia, z naszym pośpiechem, a często także z różnymi wadami serca. Jest to schorzenie, którego bezwzględnie nie należy bagatelizować, należy szybko działać.

Wpis powstał dzięki pomocy partnera, sklepu kopkamagra.com. Polecamy również lekturę tego wpisu.

Leave A Response »