Leczenie zębów

Marcin B. August 30, 2017 0
Leczenie zębów

O zęby należy w odpowiedni sposób zadbać i to bardzo dobrze każdy z nas wie. Nie każdy jednak we właściwy sposób o swoje zęby dba, a w naszym społeczeństwie wciąż mamy do czynienia z pewnym strachem przed wizytą w gabinecie stomatologicznym. Tymczasem nowoczesna stomatologia w bardzo dużym stopniu jest uwolniona od owego bólu, którego tak bardzo się obawiamy.

Nowoczesna stomatologia bez bólu

W nowoczesnej stomatologii mamy do czynienia z bardzo nowoczesnymi znieczuleniami, które mogą zlikwidować uczucie bólu niemalże w stu procentach i de facto o to nam będzie chodziło. Istotą znieczulenia dentystycznego jest brak reakcji bólowej organizmu, jest zobojętnienie nerwów przewodzących impulsy, ale z drugiej strony musimy również zaznaczyć, że żadne znieczulenie nie będzie całkowicie obojętne dla organizmu, że możemy mieć do czynienia z bardzo różnymi reakcjami pobocznymi, a zatem dąży się do tego, aby owe znieczulenia były jak najmniejsze, aby pacjent dostawał jak najmniejsze dawki, przy których oczywiście będzie można mówić o skuteczności.

Rodzaje znieczulenia stomatologicznego

Możemy wyróżnić trzy rodzaje znieczulenia stomatologicznego:

  • znieczulenie powierzchniowe,
  • znieczulenie nasiękowe,
  • znieczulenie przewodowe

kamagra sklepTo pierwsze odnosi się zazwyczaj do zastosowania przed znieczuleniem z użyciem igły, jak również przy usuwaniu zębów mlecznych z mocno zresorobowanymi korzeniami. Mówiąc o znieczuleniu nasiękowym, będziemy chcieli wskazać na to, że jest ono najbardziej popularne, najczęściej stosowane. Środek znieczulający umieszczany jest pod błoną śluzową jamy ustnej za pomocą strzykawki z igłą. Z uwagi na miejsce podania środka znieczulającego, możemy w tym przypadku mówić o znieczuleniu przywierzchołkowym, brodawek międzyzębowym, okolicznym oraz śródwięzadłowym. Ostatni z wymienionych rodzajów znieczulenia stomatologicznego to te przewodowe. W tym przypadku środek znieczulający jest wprowadzany bezpośrednio do pnia nerwowego. Zazwyczaj ten rodzaj znieczulenia jest stosowany przy unieczynnieniu nerwa zębodołowego podczas ekstrakcji dolnych zębów bocznych.

Dla pacjenta oczywiście najważniejszym elementem nie jest to, aby wykazać się znajomością rodzajów znieczulenia, ale to, aby było ono jak najbardziej skuteczne. Dzięki temu można mówić o leczeniu zębów, o ich wyrywaniu bez bólu, a tym samym o tym, aby wizyta w gabinecie stomatologicznym nie napawała nikogo żadnymi obawami.

Skutki uboczne stosowania znieczulenia

Mówiąc o znieczuleniach stomatologicznych, będziemy wskazywać nie tylko na korzyści, ale także na możliwe do wystąpienia skutki uboczne. Można je podzielić na skutki ogólne, związane z ogólnym stanem zdrowia pacjenta oraz na skutki miejscowe. Do tych pierwszych zaliczymy skutki związane z reakcjami alergicznymi organizmu na środki znieczulające, natomiast te miejscowe mogą być związane chociażby z niewłaściwym wbiciem igły, z jej złamaniem, z ranami powstałymi na skutek owego niewłaściwego wkłucia igły. Oczywiście ważne jest to, aby w jak największym stopniu zapobiec owym skutkom ubocznym.

Leave A Response »