Współpraca w leczeniu i wsparcie otoczenia – podstawa powodzenia terapii schizofrenii

Marcin B. January 11, 2016 0
Współpraca w leczeniu i wsparcie otoczenia – podstawa powodzenia terapii schizofrenii

Podstawą terapii schizofrenii jest leczenie farmakologiczne z zastosowaniem neuroleptyków (leków przeciwpsychotycznych), jednakże niemniej istotne, czasem decydujące o powodzeniu kuracji, są czynniki społeczno-psychologiczne, rozumiane przede wszystkim jako współpraca pacjenta oraz wsparcie ze strony jego otoczenia.

Uważa się, że brak wsparcia ze strony osób najbliższych choremu , niezrozumienie choroby i brak akceptacji stanowią niekorzystny czynnik rokowniczy.

Pacjenci żyjący samotnie, nieutrzymujący choćby epizodycznych kontaktów z innymi ludźmi, znacznie częściej zaprzestają leczenia, nie dbają o swoje potrzeby. Takim osobom znacznie trudniej jest przestrzegać zaleceń terapeutycznych, co fachowo z języka angielskiego określa się jako non-compliance.

Pacjenci ze schizofrenią obciążeni zwiększoną śmiertelnością

Brak współpracy jest czynnikiem obciążającym dla terapii nie tylko przez wzgląd na spodziewane niepowodzenie farmakoterapii, ale stanowi również przyczynę zwiększonej śmiertelności wśród pacjentów z rozpoznaną schizofrenią.

Owa zwiększona śmiertelność jest podyktowana głównie współistnieniem chorób somatycznych, choć nie sposób pominąć faktu, iż wśród osób chorujących na schizofrenię odsetek samobójstw jest znacznie wyższy niż w populacji ogólnej (przyjmuje się, że wynosi około 10%), a jako jeden z czynników zwiększających zagrożenie czynami autodestrukcyjnymi wymienia się poczucie osamotnienia i brak wsparcia .

Leczenie ciała równie istotne

Współistnienie chorób somatycznych u chorych na schizofrenię jest istotnym problemem, pozostającym w bezpośrednim związku ze wzrostem ryzyka niepowodzenia terapii. W opiece nad pacjentem nie można zatem skupiać się wyłącznie na objawach psychicznych.

Zależność pomiędzy kondycją psychiczną a stanem somatycznym u chorych na schizofrenię można tłumaczyć w dwojaki sposób – z jednej strony jest to podyktowane przez objawy chorobowe – pacjenci zaabsorbowani swoimi przeżyciami psychicznymi nie przywiązują zbytniej wagi do występujących dolegliwości, wskazujących na „chorobę ciała”, rzadko również zgłaszają się po pomoc medyczną, nie wykonują badań profilaktycznych. Dodatkowo prowadzą niehigieniczny tryb życia, nadużywając alkoholu czy paląc papierosy.

Z drugiej strony zwiększona zapadalność na choroby spowodowana jest stosowaniem leków przeciwpsychotycznych, zarówno poprzez ich działania niepożądane, jak i powodowaną przez nie sedację.

Dlatego też niezwykle ważna jest troska o stan zdrowia nie tylko psychicznego pacjentów, a jego utrzymanie, bez wątpienia jest znacznie prostsze, gdy osoba chora może liczyć na wsparcie otoczenia.

Współpraca w leczeniu – istotny problem terapii

Jednym z istotnych problemów leczenia, nie tylko schizofrenii jest brak współpracy chorego, rozumianej szeroko, nie tylko jako przyjmowanie leków, ale i stosowanie się do lekarskich zaleceń dotyczących zmiany trybu życia, czy przestrzeganie wizyt kontrolnych.

Co prawda jednym z czynników mających negatywny wpływ na współpracę na linii lekarz – pacjent jest brak poczucia choroby (chorzy na schizofrenię są pozbawieni krytycyzmu wobec swoich objawów), jednak okazuje się, że odsetek niewspółpracujących chorych na schizofrenię jest zbliżony do tego wśród chorych somatycznie.

Co sprzyja współpracy?

Oprócz wspomnianego poczucia choroby, współpracę promują pozytywne doświadczenia we wcześniejszej terapii, dobra relacja z lekarzem prowadzącym, czy korzystny profil działania leku (brak wyraźnych działań ubocznych). Obecnie istnieje wiele form leków, które pozwalają zindywidualizować leczenie. Również działania niepożądane mogą być kontrolowane odpowiednim doborem leku i jego dawki.

Nieocenione znaczenie ma także wsparcie i akceptacja społeczeństwa – warto zdać sobie sprawę, że poprzez stygmatyzację, zwiększamy ryzyko niepowodzenia terapii osób chorych.

Istnieje wiele form i możliwości promowania współpracy , podstawą jednak jest ich znajomość. By lepiej zrozumieć to, co przeżywa chory, trzeba zrozumieć chorobę, a żeby to zrobić należy ją poznać – psychoedukacja jest częścią terapii schizofrenii i z całą pewnością jest równie ważna jak właściwie dobrana kuracja lekami przeciwpsychotycznymi.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich choruje na schizofrenię, wejdź na stronę: http://zdrowiepsychiczne.pl/, gdzie znajdziesz wiele cennych informacji na temat choroby, metod jej leczenia oraz dowiesz się gdzie szukać pomocy.

Leave A Response »